ZESPÓŁ
KLINIKI

Oferujemy precyzyjną diagnostykę,
najnowocześniejsze metody leczenia
oraz skuteczne leczenie.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku 2012. V rok studiów zrealizował w ramach Programu ERASMUS na Pamukkale University w Turcji. W roku 2013 rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie w Klinice Otorynolaryngologii, a następnie od 2015 związany z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz Kliniką Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie Otolaryngologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Asystent w Katedrze Anatomii (2013-2015) oraz Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi (od 2013).