ZESPÓŁ
KLINIKI

Oferujemy precyzyjną diagnostykę,
najnowocześniejsze metody leczenia
oraz skuteczne leczenie.

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 2008 roku, a rok później rozpoczęłam specjalizację z Chirurgii Ogólnej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi ZOZ MSWiA w Olsztynie. Jako lekarz rezydent tego Oddziału zostałam wykładowcą Akademii Medycznej, prowadziłam zajęcia dla studentów różnych kierunków Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego , biorę czynny udział w Konferencjach i sympozjach naukowych, stale pogłebiając swoją wiedzę. Publikuję w fachowej literaturze medycznej prace z zakresu Chirurgii Ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia ran przewlekłych, osiągnięcia naukowe niewątpliwie pomagają mi w pogłębianiu doświadczenia klinicznego. Od poczatku szkolenie w zakresie Chirurgii Ogólnej pracuję w Poradniach Specjalistycznych dlatego nieobca jest mi problematyka również pacjentów pozaszpitalnych. Od 2017 roku, po uzyskaniu tytułu specjalisty, pracuję w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w którym wykonywana jest szeroka gama zabiegów chirurgicznych . Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem chorób z zakresu chirurigii Ogólnej i Naczyniowej oraz proktologii, mam duże doświadczenie w tematyce leczenia ran przewlekłych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii jak np NPWT, wykonuję w trybie ambulatryjnym drobne zabiegi chirurgiczne.