ZESPÓŁ
KLINIKI

Oferujemy precyzyjną diagnostykę,
najnowocześniejsze metody leczenia
oraz skuteczne leczenie.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, kierunek lekarski. Staż podyplomowy ukończony w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobyte Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie ( szkolenie specjalizacyjne -starszy asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa). Ukończona specjalizacja w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (2008). Od 2019r asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra Ortopedii i Traumatologii, Klinika Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kregosłupa 20 letnie doświadczenie kliniczne w zakresie ortopedii i chirurgii urazowo-ortopedycznej uzyskane w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach w kraju i za granicą, poświęconych głównie leczeniu urazów sportowych szczególnie metodami małoinwazyjnymi. Szczególne zainteresowania - medycyna sportowa i regeneracyjna, ortopedyczne zabiegi operacyjne metodą artroskopową i małoinwazyjną.